Zendingscommissie Zendingscommissie

In de afgelopen periode zijn we bezig geweest om vorm te geven aan een zendingscommissie voor onze gemeente.  De doelen van deze commissie zijn vooral om de bekendheid van de GZB uit te breiden en geld bijeen te brengen om dominee van den Berg te ondersteunen in zijn werk voor de GZB.
Rein Kleine is de voorzitter van deze commissie. Verder zitten in de commissie Piet Egas, Willeke v.d. Berg, Annelies Flikweert en Hannie Tanis.
We zullen in de komende tijd gaan kijken wat we voor activiteiten kunnen doen om geld te verzamelen en de bekendheid van de GZB uit te breiden.
Ook uw ideeën zijn hartelijk welkom! 

 
GZB Project Kleinbloesem in Peru GZB Project Kleinbloesem in Peru


De laatste maanden zijn voor ons gevoel voorbijgevlogen! De laatste maanden stonden in het teken van afronden en afscheid nemen. Ons werd regelmatig gevraagd: was het een moeilijk besluit om terug te keren naar Nederland? Eigenlijk kun je zeggen dat het besluit op zich niet moeilijk was. Het was duidelijk dat er (vanwege de gezondheid van onze oudste drie kinderen) geen andere optie was. De Heere God leidt ons terug naar Europa. Wat we wel als moeilijk ervaren is afscheid nemen en iedereen en alles in zekere zin loslaten. Tot op de dag van vandaag voelen we ons hier op onze plek en ervaren we dat de Heere hier een taak voor ons gehad heeft. Over hoe onze weg verder zal gaan als we straks weer in Nederland zijn, hebben we nog niet veel duidelijkheid. Een belangrijke beslissing was om me weer beroepbaar te stellen in Nederland. Daarmee staan nu alle deuren open: die van het doorgaan in de zending (maar dan ergens in Europa), maar ook die van het opnieuw gemeentepredikant worden in Nederland. We bidden om de leiding van de Heere! We hopen tijdelijk in Molenaarsgraaf te verblijven. Ons (tijdelijk) adres vanaf 27 juni 2017: Familie P.C.H. Kleinbloesem  Graafdijk West 43 2973 XE Molenaarsgraaf Tel. 06-22225989

Klik hier voor de weblog van de familie