Vrouwenkring "Sola Fide" Vrouwenkring "Sola Fide"

De naam van onze vrouwenkring betekent: "Door het geloof alleen."
Onze leden zijn van verschillende leeftijden en dat zorgt mede voor hele gevarieerde gesprekken.
Wij komen 1 keer per 3 weken op maandagavond bij elkaar in de zaal "De Morgenster."
In ons dagelijks leven weten wij ons afhankelijk van God en tijdens ons samenzijn streven wij ernaar om toegerust te worden vanuit Zijn Woord, de Bijbel.
Elk lid van onze vrouwenkring krijgt maandelijks het blad "De Hervormde Vrouw " in de bus .
Hierin staat onder andere de Bijbelstudie waarin wij ons gaan verdiepen.
Thuis lezen we van tevoren het betreffende tekstgedeelte in de Bijbel en de Bijbelstudie uit ons blad.  Daarna gaan we aan de slag met de vragen die daarbij aan bod komen.
Tijdens onze bijeenkomsten wisselen we in kleine groepen hierover met elkaar van gedachten.
Later in de grote kring delen we met elkaar wat er besproken is, waar we tegenaan lopen of waar we vooral door bemoedigd worden.
Verder zingen we samen tot Gods eer, met ons gebed brengen wij Hem onze dank en uiten wij ook onze en andermans zorgen.
 
Het is heel waardevol om zo als vrouwen met elkaar op zoek te gaan naar wat God ons door Zijn Woord te zeggen heeft.
En hoe we daar praktisch, voor ons dagelijks leven, richtlijnen aan kunnen ontlenen.
Maar ook, in de onderlinge verbondenheid door het geloof, onze vreugde, zorgen of verdriet te mogen delen.
 
Mocht u ook eens een avond mee willen maken dan bent u van harte welkom bij onze kring.

 

terug