Activiteitencommissie Activiteitencommissie

De activiteiten commissie van de Hervormde gemeente Ouddorp wil zich graag op aan u voorstellen en vertellen wat zij doet.
Jaarlijks vergaderen we ongeveer 4 keer met elkaar. In deze vergaderingen worden plannen gemaakt voor de activiteiten die gepland/georganiseerd gaan worden, we overleggen wie wat doet en alles wordt bij elke vergadering op papier gezet en uitgewerkt door de notulist. De notulen worden vervolgens gestuurd naar alle commissie leden, kerkenraad, koster, en kerkrentmeesters zodat iedereen op de hoogte is van onze activiteiten.
 
Wij organiseren verschillende activiteiten zoals zangavonden, snuffelmarkten, fietstocht, kerstpost, lezingen, bloemschikken, minimarkten ect.
Een ieder in de commissie heeft zo zijn eigen taken wie wat organiseert en uiteraard wordt de publicatie doorgegeven in kranten, ons maandelijkse kleine kracht, blauwe stapper en websites.
 
Ons grootste doel is het verzamelen van geld voor de kerk, het kerkgebouw en de predikant om zo het Woord van God in stand te kunnen houden.
Daarbij ondervinden/beleven we saamhorigheid in alle activiteiten die we met elkaar als gemeente en bezoekers en tevens als Christenen onder elkaar beleven. Dit is prachtig en fijn om te zien.
 
Elke keer weer zijn we vol ideeën en enthousiast voor alle activiteiten die komen gaan. Dit alles doen we met volle inzet en met de kracht van onze Schepper.
De activiteitencommissie hoopt ook in dit jaar weer diverse activiteiten te organiseren.
Voor al onze activiteiten kijkt u in onze agenda.
Ons rekeningnummer is NL18 RABO 0146 3826 25. 
Ons emailadres is activiteitencommissie@hervormdouddorp.nl
Wij zijn ook te volgen via facebook en instagram!
Facebook: https://www.facebook.com/activiteitencommissieouddorp
Instagram: activiteitencommissie_ouddorp


 
 
 

 

 
 

 
 
 
Nieuws Nieuws
Aanmelden vrijwilligers Jaarmarkt
We hebben helaas nog niet genoeg hulp voor op de markt en zijn dus dringend op zoek naar vrijwilligers voor tijdens de marktdag: vele handen maken licht werk! Ben jij/bent u op vrijdag 10 mei beschikbaar voor de hele dag of een dagdeel dan kunt u zich aanmelden bij Anne Grinwis via 06-15282494.

Adopteer een kraam
Ook dit jaar is het weer mogelijk om een kraam de adopteren. Mocht u om bepaalde redenen niet op de jaarmarkt aanwezig kunnen zijn en toch uw steentje bij willen dragen, dan is er een mogelijkheid om voor €15,- (of een eigen gekozen bedrag) een kraam te sponsoren. Dat kan onder andere via de QR-code. Zie voor verdere informatie en betaalmogelijkheden de bijgevoegde flyer.

Inzameling spullen, kleding en boodschappen
Dit jaar zamelen we weer diverse dingen in voor verkoop tijdens de jaarmarkt. Tweedehandse spullen (geen grote meubelstukken of grote elektronica!) voor de rommelkraam kunnen vanaf 8 april bij fam. Meijer (Dorpsweg 39a) gebracht worden.
Heeft u nieuwe of gebruikte maar nog goede kleding over? Dan kunt u deze schoon inleveren elke donderdagochtend voor 11.00 uur in de Morgenster.
Ook ongebruikte boodschappen kunnen weer ingeleverd worden voor de boodschappenkraam.
Let hierbij op dat de producten een houdbaarheidsdatum hebben tot na 10 mei! Deze producten kunnen worden ingeleverd bij Anne (familie) Grinwis (Preekhillaan 12) of Daniëlle Quist (Emmaweg 3). Bij afwezigheid mag het bij de achterdeur gezet worden.

Kinderactiviteiten
Het is nog niet gelukt om sponsoren voor wat kinderactiviteiten op onze markt te krijgen. Wilt u ons alsnog hierbij helpen, dan kunt u zich melden bij Daniël (06-16257487) of een bedrag overmaken op IBAN: NL18 RABO 0146 3826 25 t.n.v. Activiteitencommissie Hervormde Gemeente Ouddorp o.v.v. kinderactiviteiten.

Moederdagkraam
Ben je creatief en in de gelegenheid om leuke en lekkere dingen voor onze Moederdag kraam te maken? Meld je ideeën dan bij Anne Grinwis.

Fotoshoot tijdens de markt
Margretha Aleman zal op de markt weer prachtige portretten maken van jong en oud. Vooraf aanmelden is handig, want vol=vol! Kijk voor haar contactgegevens op www.mafotografie.nl

Belangrijke data:
7 mei - vanaf 18.45 u: Uitzoeken kleding in de Morgenster - 19.30 uur:
Vrijwilligersavond 9 mei - tijd nog niet bekend:
Opzetten kramen 10 mei: Jaarmarkt

De jaarlijkse fiets(puzzel)tocht zal gehouden worden op maandag 19 augustus.