Activiteitencommissie Activiteitencommissie

De activiteiten commissie van de Hervormde gemeente Ouddorp wil zich graag op aan u voorstellen en vertellen wat zij doet.
Jaarlijks vergaderen we ongeveer 4 keer met elkaar. In deze vergaderingen worden plannen gemaakt voor de activiteiten die gepland/georganiseerd gaan worden, we overleggen wie wat doet en alles wordt bij elke vergadering op papier gezet en uitgewerkt door de notulist. De notulen worden vervolgens gestuurd naar alle commissie leden, kerkenraad, koster, en kerkrentmeesters zodat iedereen op de hoogte is van onze activiteiten.
 
Wij organiseren verschillende activiteiten zoals zangavonden, snuffelmarkten, fietstocht, kerstpost, lezingen, bloemschikken, minimarkten ect.
Een ieder in de commissie heeft zo zijn eigen taken wie wat organiseert en uiteraard wordt de publicatie doorgegeven in kranten, ons maandelijkse kleine kracht, blauwe stapper en websites.
 
Ons grootste doel is het verzamelen van geld voor de kerk, het kerkgebouw en de predikant om zo het Woord van God in stand te kunnen houden.
Daarbij ondervinden/beleven we saamhorigheid in alle activiteiten die we met elkaar als gemeente en bezoekers en tevens als Christenen onder elkaar beleven. Dit is prachtig en fijn om te zien.
 
Elke keer weer zijn we vol ideeën en enthousiast voor alle activiteiten die komen gaan. Dit alles doen we met volle inzet en met de kracht van onze Schepper.
De activiteitencommissie hoopt ook in dit jaar weer diverse activiteiten te organiseren.
Voor al onze activiteiten kijkt u in onze agenda.
Ons rekeningnummer is NL18 RABO 0146 3826 25. 
Ons emailadres is activiteitencommissie@hervormdouddorp.nl
Wij zijn ook te volgen via facebook en instagram!
Facebook: https://www.facebook.com/activiteitencommissieouddorp
Instagram: activiteitencommissie_ouddorp


 
 
 

 

 
 

 
 
 
Nieuws Nieuws
Herfstmarkt
Na de gezellige markt van vorig jaar november, organiseren we op zaterdag 11 november in de Morgenster een Herfstmarkt van 10.00 – 14.00 uur. We hebben nog geen volledige invulling voor deze dag, maar hopen in ieder geval vlees, kaas, groente/fruit en (kerst)kaarten te verkopen. Natuurlijk zorgen we voor koffie met broodjes en ander lekkers. Heeft u leuke, lekkere of creatieve dingen die u op deze markt wil (laten) verkopen of andere leuke ideeën voor deze dag, laat het ons weten! Schrijf de datum ook meteen in uw agenda, want we zullen zeker een paar mensen nodig hebben die (een paar uur) willen helpen. Al zin gekregen, dan kun je je alvast aanmelden. In de volgende Kleine Kracht meer informatie over deze markt.

Bedankje
e bedanken de familie Maliepaard en de familie Meijer voor hun inspanningen met de (straat)verkopingen en de prachtige bedragen die we hiervan op onze rekening mochten ontvangen!

Nieuwe commissieleden
Tijdens het organiseren van de Jaarmarkt mochten we al op de hulp van Gerco Pape rekenen en sloot hij zich aan bij de commissie. Ook zijn we blij te melden dat Daniël van Koppen zich bij ons gevoegd heeft. Naast deze mannen bestaat de commissie momenteel ook nog steeds uit Anne, Marlies en Daniëlle. Wil je ook deel uitmaken van de commissie, dat kan nog steeds! Neem dan contact op met één van de commissieleden.