Activiteitencommissie Activiteitencommissie

De activiteiten commissie van de Hervormde gemeente Ouddorp wil zich graag op aan u voorstellen en vertellen wat zij doet.
Jaarlijks vergaderen we ongeveer 4 keer met elkaar. In deze vergaderingen worden plannen gemaakt voor de activiteiten die gepland/georganiseerd gaan worden, we overleggen wie wat doet en alles wordt bij elke vergadering op papier gezet en uitgewerkt door de notulist. De notulen worden vervolgens gestuurd naar alle commissie leden, kerkenraad, koster, en kerkrentmeesters zodat iedereen op de hoogte is van onze activiteiten.
 
Wij organiseren verschillende activiteiten zoals zangavonden, snuffelmarkten, fietstocht, kerstpost, lezingen, bloemschikken, minimarkten ect.
Een ieder in de commissie heeft zo zijn eigen taken wie wat organiseert en uiteraard wordt de publicatie doorgegeven in kranten, ons maandelijkse kleine kracht, blauwe stapper en websites.
 
Ons grootste doel is het verzamelen van geld voor de kerk, het kerkgebouw en de predikant om zo het Woord van God in stand te kunnen houden.
Daarbij ondervinden/beleven we saamhorigheid in alle activiteiten die we met elkaar als gemeente en bezoekers en tevens als Christenen onder elkaar beleven. Dit is prachtig en fijn om te zien.
 
Elke keer weer zijn we vol ideeën en enthousiast voor alle activiteiten die komen gaan. Dit alles doen we met volle inzet en met de kracht van onze Schepper.
De activiteitencommissie hoopt ook in dit jaar weer diverse activiteiten te organiseren.
Voor al onze activiteiten kijkt u in onze agenda.
Ons rekeningnummer is NL18 RABO 0146 3826 25. 
Ons emailadres is activiteitencommissie@hervormdouddorp.nl
Wij zijn ook te volgen via facebook en instagram!
Facebook: https://www.facebook.com/activiteitencommissieouddorp
Instagram: activiteitencommissie_ouddorp


 
 
 

 

 
 

 
 
 
Team Team

v.l.n.r. Anne Grinwis, Rianne Klepper, Danielle Quist, Alette en Jan Steenbergen.
 
Nieuws Nieuws
Opbrengst Moederdagactie
Begin mei konden er gebakjes en planten besteld worden en 7 mei was er een kleine markt. Bij elkaar heeft dit het mooie bedrag van €921,52 opgebracht, waar we dankbaar voor zijn!

Opbrengst jaarmarkt
Op 27 mei mochten we gelukkig weer de jaarmarkt houden, na het twee jaar gemist te hebben. De jaarmarkt heeft het bijzondere bedrag van €7.075,- opgebracht. We mogen terugkijken op een geslaagde dag. Ook zijn we dankbaar voor de vele vrijwilligers die hebben geholpen, voor, tijdens en na de jaarmarkt. Het was fijn om met zoveel vrijwilligers nog samen te kunnen eten na de markt en zo deze bijzondere dag af te kunnen sluiten. Maar bovenal zijn we de Heere dankbaar voor wat Hij gegeven heeft. We hopen en bidden dat Hij de gesprekken wil zegenen.

Kleedjesmarkt
Zaterdag 25 juni wordt er weer een kleedjesmarkt gehouden 9.30u tot 15.30u. Iedereen van harte welkom! Wilt u uw eigen spullen verkopen? Meldt u dan aan bij Daniëlle Quist (06-23464879) of per mail naar: activiteitencommissie@ hervormdouddorp.nl. Een plekje van 4 meter kost €10,-.

Voor deze dag zijn we nog op zoek naar mensen die achter de catering willen staan of diverse spullen (die over zijn van de jaarmarkt) willen verkopen. Heeft u zin en tijd om een hele dag of een paar uur te komen helpen, dan horen we het graag via de mail of via Daniëlle.