Activiteitencommissie Activiteitencommissie

De activiteiten commissie van de Hervormde gemeente Ouddorp wil zich graag op aan u voorstellen en vertellen wat zij doet.
Jaarlijks vergaderen we ongeveer 4 keer met elkaar. In deze vergaderingen worden plannen gemaakt voor de activiteiten die gepland/georganiseerd gaan worden, we overleggen wie wat doet en alles wordt bij elke vergadering op papier gezet en uitgewerkt door de notulist. De notulen worden vervolgens gestuurd naar alle commissie leden, kerkenraad, koster, en kerkrentmeesters zodat iedereen op de hoogte is van onze activiteiten.
 
Wij organiseren verschillende activiteiten zoals zangavonden, snuffelmarkten, fietstocht, kerstpost, lezingen, bloemschikken, minimarkten ect.
Een ieder in de commissie heeft zo zijn eigen taken wie wat organiseert en uiteraard wordt de publicatie doorgegeven in kranten, ons maandelijkse kleine kracht, blauwe stapper en websites.
 
Ons grootste doel is het verzamelen van geld voor de kerk, het kerkgebouw en de predikant om zo het Woord van God in stand te kunnen houden.
Daarbij ondervinden/beleven we saamhorigheid in alle activiteiten die we met elkaar als gemeente en bezoekers en tevens als Christenen onder elkaar beleven. Dit is prachtig en fijn om te zien.
 
Elke keer weer zijn we vol ideeën en enthousiast voor alle activiteiten die komen gaan. Dit alles doen we met volle inzet en met de kracht van onze Schepper.
De activiteitencommissie hoopt ook in 2019 weer diverse activiteiten te organiseren.
Voor al onze activiteiten kijkt u in onze agenda.
Ons rekeningnummer is NL18 RABO 0146 3826 25. 
Ons emailadres is 
 
 


 

 
 

 
 
 
Team Team

v.l.n.r. Anne Grinwis, Rianne Klepper, Danielle Quist, Alette en Jan Steenbergen.
 
Nieuws Nieuws
Financiële afsluiting 2019
In januari hebben we de balans opgemaakt voor afgelopen jaar en we zijn blij om te kunnen vermelden dat de activiteiten in 2019 € 14.070,73 hebben opgebracht. Dit bedrag is bestemd voor de renovatie van de kerk. In de eerste plaats dank aan de Heere hiervoor en daarnaast willen we ook iedereen bedanken die zijn of haar bijdrage hieraan heeft geleverd.

Vooruitblik activiteiten 2020
Ook voor komend jaar staan er weer veel activiteiten gepland. Bij deze alvast een klein overzichtje zodat u deze data alvast in de agenda kan zetten:
  • Zangavonden:                                      11 april, 4 juli, 31 okt. en 12 dec.
  • Vrijwilligersavond jaarmarkt:                  12 mei
  • Jaarmarkt:                                           22 mei
  • Kleedjesmarkt:                                     20 juni
  • Fietspuzzeltocht:                                   3 augustus
  • Goede doelenmarkt:                              5 september
  • Kerstpostactie:                                     12 december / 16 december
  • Oliebollenactie:                                     31 december

Opslagruimte
We zijn nog steeds op zoek naar opslagruimte voor onder andere het opslaan van tweedehands spullen voor de jaarmarkt. Weet u iemand of heeft u zelf opslagruimte, laat het ons weten!

Snoeprollen
Er zijn nog steeds snoeprollen te koop, dus mocht uw voorraad op zijn, dan horen wij het graag. De prijs is 9 rollen voor € 5,-. Verkoop: Alette Steenbergen (0657167832) of mailen naar:
.