Activiteitencommissie Activiteitencommissie

De activiteiten commissie van de Hervormde gemeente Ouddorp wil zich graag op aan u voorstellen en vertellen wat zij doet.
Jaarlijks vergaderen we ongeveer 4 keer met elkaar. In deze vergaderingen worden plannen gemaakt voor de activiteiten die gepland/georganiseerd gaan worden, we overleggen wie wat doet en alles wordt bij elke vergadering op papier gezet en uitgewerkt door de notulist. De notulen worden vervolgens gestuurd naar alle commissie leden, kerkenraad, koster, en kerkrentmeesters zodat iedereen op de hoogte is van onze activiteiten.
 
Wij organiseren verschillende activiteiten zoals zangavonden, snuffelmarkten, fietstocht, kerstpost, lezingen, bloemschikken, minimarkten ect.
Een ieder in de commissie heeft zo zijn eigen taken wie wat organiseert en uiteraard wordt de publicatie doorgegeven in kranten, ons maandelijkse kleine kracht, blauwe stapper en websites.
 
Ons grootste doel is het verzamelen van geld voor de kerk, het kerkgebouw en de predikant om zo het Woord van God in stand te kunnen houden.
Daarbij ondervinden/beleven we saamhorigheid in alle activiteiten die we met elkaar als gemeente en bezoekers en tevens als Christenen onder elkaar beleven. Dit is prachtig en fijn om te zien.
 
Elke keer weer zijn we vol ideeën en enthousiast voor alle activiteiten die komen gaan. Dit alles doen we met volle inzet en met de kracht van onze Schepper.
De activiteitencommissie hoopt ook in 2017 weer diverse activiteiten te organiseren.
Voor al onze activiteiten kijkt u in onze agenda.
Ons rekeningnummer is NL18 RABO 0146 3826 25. Penningmeester is Maurits Grinwis
Ons emailadres is

Groeten van alle activiteiten commissie leden.
Andrea Grinwis, Danielle Quist en Anne Grinwis
 
 
 


 

 
 

 
 

 
Terugblik Terugblik

Terugblik
Afgelopen december hebben we verschillende activiteiten gehad in de gemeente. Zo mocht de kerstpost weer ingezameld en rondgebracht worden. Tijdens deze inzameling werd er erwtensoep, koffie met wat lekkers verkocht. Ook waren er enkele gemeenteleden die voor deze gelegenheid kerststukjes hebben gemaakt voor de verkoop. De opbrengst van de kerstpostactie is € 1.265.55 dit alles is bestemd voor het realiseren van beelduitzending via kerkomroep.nl. Allen hartelijk dank hiervoor. Ook allen hartelijk dank voor het maken van de kerststukjes, erwtensoep, lekkers bij de koffie en ook voor het uitzoeken en rondbrengen van de kaarten.
 
Op jl. 23 december werd de kerstzangavond gehouden met medewerking van  het Christelijk mannenkoor "Obadja" o.l.v. Jan Bezuijen en het Christelijk kamerkoor “Da lui Cantiamo” o.l.v. Willem Meijboom. Martin van Moort en Andrea Grinwis bespeelden de dwarsfluit/hobo en Astrid van Rossum de harp. We mogen terugzien op een mooie avond met zang, meditatie en als afsluiting een mooi gedicht.
De collecte deze avond heeft € 292.90 opgebracht, allen hartelijk dank.
 
Als laatste actie van het jaar, hebben we voor de 2de keer een oliebollenactie gehouden. Al vroeg in de morgen waren een aantal commissieleden en bakkers aanwezig, voor de eerste voorbereidingen. We willen de gemeenteleden die hun hulp aanboden, en alle sponsoren die ons kosteloos producten gegeven hebben heel hartelijk bedanken. De opbrengst van deze actie is € 579,75. Allen hartelijk dank!
 
Als activiteitencommissie willen we iedereen hartelijk danken voor zijn of haar inzet het afgelopen jaar. We mogen terugzien op mooie zangavonden en activiteiten.
Ook dit jaar staan er D.V. weer mooie activiteiten op het programma.

 

 
Adverteren? Adverteren?

Adverteren in de programmaboekjes van de zangavonden
Elk jaar bieden wij bedrijven de mogelijkheid om in onze liturgie voor de zangavonden te adverteren.
Graag geven wij u wat informatie over de kosten om met uw bedrijfsadvertentie de kerk te steunen.
Het programmaboekje voor de zangavonden is op A5 formaat.
 
De mogelijkheden voor een advertentie zijn:
A8 formaat liggend, lengte 74 mm breedte 53 mm voor de prijs van € 25,00
A7 formaat staand, lengte 105 mm breedte 74 mm voor € 50,00
A6 formaat liggend, lengte 148 mm breedte 105 mm voor € 75,00
A5 formaat staand, lengte 210 mm breedte 148 mm voor € 200,00
Advertenties in kleur zijn in overleg mogelijk, maar dit geeft wel een meerprijs en hiervoor is slechts beperkt ruimte in het boekje.
 
In 2018 staan ook al weer enkele zangavonden gepland. Het bereik van uw advertentie is dus groot. Mocht u willen adverteren, mail dan een complete advertentie in Word of pdf naar:
en daarbij de maat waar u gebruik van wilt maken.
Ook voor vragen kunt u op dit mailadres terecht