Activiteitencommissie Activiteitencommissie

De activiteiten commissie van de Hervormde gemeente Ouddorp wil zich graag op aan u voorstellen en vertellen wat zij doet.
Jaarlijks vergaderen we ongeveer 4 keer met elkaar. In deze vergaderingen worden plannen gemaakt voor de activiteiten die gepland/georganiseerd gaan worden, we overleggen wie wat doet en alles wordt bij elke vergadering op papier gezet en uitgewerkt door de notulist. De notulen worden vervolgens gestuurd naar alle commissie leden, kerkenraad, koster, en kerkrentmeesters zodat iedereen op de hoogte is van onze activiteiten.
 
Wij organiseren verschillende activiteiten zoals zangavonden, snuffelmarkten, fietstocht, kerstpost, lezingen, bloemschikken, minimarkten ect.
Een ieder in de commissie heeft zo zijn eigen taken wie wat organiseert en uiteraard wordt de publicatie doorgegeven in kranten, ons maandelijkse kleine kracht, blauwe stapper en websites.
 
Ons grootste doel is het verzamelen van geld voor de kerk, het kerkgebouw en de predikant om zo het Woord van God in stand te kunnen houden.
Daarbij ondervinden/beleven we saamhorigheid in alle activiteiten die we met elkaar als gemeente en bezoekers en tevens als Christenen onder elkaar beleven. Dit is prachtig en fijn om te zien.
 
Elke keer weer zijn we vol ideeën en enthousiast voor alle activiteiten die komen gaan. Dit alles doen we met volle inzet en met de kracht van onze Schepper.
De activiteitencommissie hoopt ook in 2019 weer diverse activiteiten te organiseren.
Voor al onze activiteiten kijkt u in onze agenda.
Ons rekeningnummer is NL18 RABO 0146 3826 25. 
Ons emailadres is 
 
 


 

 
 

 
 
 
Team Team

v.l.n.r. Anne Grinwis, Rianne Klepper, Danielle Quist, Alette en Jan Steenbergen.
 
Nieuws Nieuws
Terugblik
In december zijn er weer diverse activiteiten geweest, zoals de kerstpostactie, een zangavond en de oliebollenactie. Tijdens de kerstpostactie waren ook dit jaar weer kerststukjes en erwtensoep te koop. Mooi dat we elkaar zo als gemeente nog konden ontmoeten, juist in deze verdrietige periode. Bedankt allen voor het maken van de kerststukjes, erwtensoep, lekkers bij de koffie en ook voor het uitzoeken en rondbrengen van de kaarten. De opbrengst was € 1.311,-.
Iedereen hartelijk bedankt.

Vrijdag 20 december was er een zangavond met de koren Jeduthun o.l.v. Jan Wisse en Sursum Corda o.l.v. Kees Villerius. Het orgel werd daarbij bespeeld door Willem den Boer en Jan Bezuijen. We mogen terugzien op een mooie avond met zang afgewisseld met bemoedigende woorden en een meditatie.
De opbrengst was € 516,70. Hartelijk dank hiervoor.

Als laatste actie van het jaar, hebben we de inmiddels bekende oliebollenactie gehouden. Al vroeg in de morgen waren een aantal commissieleden en bakkers aanwezig, voor de eerste voorbereidingen.
We willen de gemeenteleden die hun hulp aanboden en alle sponsoren die ons geholpen hebben met deze oliebollenactie hartelijk bedanken.
De opbrengst van deze actie is € 727,92 Allen hartelijk dank!

Bedankt
Als activiteitencommissie willen we iedereen hartelijk danken voor zijn of haar bijdrage in het afgelopen jaar. We mogen terugzien op mooie zangavonden en activiteiten. Ook dit jaar staan er D.V. weer mooie activiteiten op het programma.

Snoeprollen
Er zijn nog steeds snoeprollen te koop, dus mocht uw voorraad op zijn, dan horen wij het graag. De prijs is 9 rollen voor € 5,-. Als u interesse heeft, kunt u contact opnemen met Alette Steenbergen (0657167832) of mailen naar .

Advertentie plaatsen in liturgieën zangavonden
Elk jaar bieden wij bedrijven de mogelijkheid om in onze liturgie voor de zangavonden te adverteren. Graag geven wij u informatie over de kosten om met uw bedrijfsadvertentie de kerk te steunen. Het programmaboekje voor de zangavonden is op A5 formaat. De mogelijkheden voor een advertentie zijn:

A8 formaat liggend voor de prijs van € 25,-
A7 formaat staand voor € 50,-
A6 formaat liggend voor € 75,-
A5 formaat staand voor € 200,-
Voor kleurenadvertenties in de binnenkant komt er 20% op de prijs voor een zwart/wit advertentie. In overleg is het mogelijk om tegen een meerprijs een advertentie in kleur aan de buitenkant van het programmaboekje te laten drukken. Hier hebben wij ruimte voor 1 advertentie in A5 formaat.

Voor 2020 staan weer 4 mooie zangavonden gepland. Het bereik van uw advertentie is dus groot.
Mocht u willen adverteren, mail dan voor 1 maart een complete advertentie in Word of PDF naar met daarbij de maat waar u gebruik van wilt maken en of u het wel of niet in kleur wilt. Ook voor vragen kunt u op dit mailadres terecht.