Activiteitencommissie Activiteitencommissie

De activiteiten commissie van de Hervormde gemeente Ouddorp wil zich graag op aan u voorstellen en vertellen wat zij doet.
Jaarlijks vergaderen we ongeveer 4 keer met elkaar. In deze vergaderingen worden plannen gemaakt voor de activiteiten die gepland/georganiseerd gaan worden, we overleggen wie wat doet en alles wordt bij elke vergadering op papier gezet en uitgewerkt door de notulist. De notulen worden vervolgens gestuurd naar alle commissie leden, kerkenraad, koster, en kerkrentmeesters zodat iedereen op de hoogte is van onze activiteiten.
 
Wij organiseren verschillende activiteiten zoals zangavonden, snuffelmarkten, fietstocht, kerstpost, lezingen, bloemschikken, minimarkten ect.
Een ieder in de commissie heeft zo zijn eigen taken wie wat organiseert en uiteraard wordt de publicatie doorgegeven in kranten, ons maandelijkse kleine kracht, blauwe stapper en websites.
 
Ons grootste doel is het verzamelen van geld voor de kerk, het kerkgebouw en de predikant om zo het Woord van God in stand te kunnen houden.
Daarbij ondervinden/beleven we saamhorigheid in alle activiteiten die we met elkaar als gemeente en bezoekers en tevens als Christenen onder elkaar beleven. Dit is prachtig en fijn om te zien.
 
Elke keer weer zijn we vol ideeën en enthousiast voor alle activiteiten die komen gaan. Dit alles doen we met volle inzet en met de kracht van onze Schepper.
De activiteitencommissie hoopt ook in dit jaar weer diverse activiteiten te organiseren.
Voor al onze activiteiten kijkt u in onze agenda.
Ons rekeningnummer is NL18 RABO 0146 3826 25. 
Ons emailadres is activiteitencommissie@hervormdouddorp.nl
Wij zijn ook te volgen via facebook en instagram!
Facebook: https://www.facebook.com/activiteitencommissieouddorp
Instagram: activiteitencommissie_ouddorp


 
 
 

 

 
 

 
 
 
Team Team

v.l.n.r. Anne Grinwis, Rianne Klepper, Danielle Quist, Alette en Jan Steenbergen.
 
Nieuws Nieuws
Opbrengst visactie met terras
Zaterdag 11 september verkochten we kibbeling en tong. Ook was er een terras en drinken/eten te krijgen en verkochten we chocolade. De opbrengst van de markt was €955. Er werd afgelopen maand ook chocolade aan huis verkocht voor in totaal €52,10.  Samen was de opbrengst van acties in september €1.007,10. We zijn dankbaar voor dit mooie bedrag en willen iedereen die hieraan een steentje heeft bijgedragen hartelijk bedanken.

Mini-herfstmarkt
Op zaterdag 16 oktober willen we van 10.00 tot 14.00 uur een kleine herfstmarkt houden bij de kerk. We verkopen die dag onder andere 2e handskleding, groente en fruit, kaas, boter en eieren en honing. Verder verkopen we sieraden en is er een koffie/theekraam met lekkere (warme) broodjes.
Voor deze dag zoeken we vrijwilligers om ons te helpen. In verband met het opzetten vragen we of het mogelijk is om 9 uur al aanwezig te zijn. Uiteraard moeten we aan het eind ook weer opruimen, maar vele handen maken licht werk. Als u wilt helpen, kunt u contact opnemen met één van de activiteiten commissieleden. Met een paar uur hulp zijn we ook heel blij!

Wandelpuzzeltocht herfstvakantie
Ook dit jaar hebben we weer een wandelpuzzeltocht gemaakt. Hij kan op 16 oktober op de markt gekocht worden voor €2,50. U kunt de puzzeltocht ook bestellen via Daniëlle Quist (06-23464879) of door te mailen naar activiteitencommissie@hervormdouddorp.nl. Om kans te maken op een van de leuke prijzen, moet de tocht uiterlijk 30 oktober ingeleverd worden.

Verdere plannen
Op de vergadering van 20 september jl. hebben we nog een paar acties bedacht voor de rest van dit jaar. In november hopen we een bestelactie te doen met stoofappels- en peren en heerlijke gebakjes. Half december hopen we weer de kerstpostactie te doen waar ook diverse producten gekocht kunnen worden en 31 december hopen we, als het lukt, weer de oliebollenactie te houden.

Tweedehands spullen
Bij Jouw Marktkraam houdt een aantal ijverige vrijwilligers een leuke kraam bij en de opbrengst is 100% voor de kerk! Ga snel langs bij kraam 337 en sla je slag! Leuk weetje: de kraam wordt elke keer bijgevuld met leuke spulletjes, dus loop regelmatig even binnen.