Activiteitencommissie Activiteitencommissie

De activiteiten commissie van de Hervormde gemeente Ouddorp wil zich graag op aan u voorstellen en vertellen wat zij doet.
Jaarlijks vergaderen we ongeveer 4 keer met elkaar. In deze vergaderingen worden plannen gemaakt voor de activiteiten die gepland/georganiseerd gaan worden, we overleggen wie wat doet en alles wordt bij elke vergadering op papier gezet en uitgewerkt door de notulist. De notulen worden vervolgens gestuurd naar alle commissie leden, kerkenraad, koster, en kerkrentmeesters zodat iedereen op de hoogte is van onze activiteiten.
 
Wij organiseren verschillende activiteiten zoals zangavonden, snuffelmarkten, fietstocht, kerstpost, lezingen, bloemschikken, minimarkten ect.
Een ieder in de commissie heeft zo zijn eigen taken wie wat organiseert en uiteraard wordt de publicatie doorgegeven in kranten, ons maandelijkse kleine kracht, blauwe stapper en websites.
 
Ons grootste doel is het verzamelen van geld voor de kerk, het kerkgebouw en de predikant om zo het Woord van God in stand te kunnen houden.
Daarbij ondervinden/beleven we saamhorigheid in alle activiteiten die we met elkaar als gemeente en bezoekers en tevens als Christenen onder elkaar beleven. Dit is prachtig en fijn om te zien.
 
Elke keer weer zijn we vol ideeën en enthousiast voor alle activiteiten die komen gaan. Dit alles doen we met volle inzet en met de kracht van onze Schepper.
De activiteitencommissie hoopt ook in dit jaar weer diverse activiteiten te organiseren.
Voor al onze activiteiten kijkt u in onze agenda.
Ons rekeningnummer is NL18 RABO 0146 3826 25. 
Ons emailadres is activiteitencommissie@hervormdouddorp.nl 
 
 


 

 
 

 
 
 
Team Team

v.l.n.r. Anne Grinwis, Rianne Klepper, Danielle Quist, Alette en Jan Steenbergen.
 
Nieuws Nieuws
Voorjaarsactie
Het voorjaar is begonnen en dus is het tijd om de tuin op te fleuren met leuke plantjes! In samenwerking met Kwekerij De Halve Maan uit Sommelsdijk mogen wij u weer diverse plantjes aanbieden. Bestellen kan tot en met 17 april 15.00 uur. De bestelling kan zaterdag 24 april tussen 10.00 en 12.00 uur afgehaald worden bij de Hervormde Kerk (Weststraat 2, Ouddorp) of bezorgd worden voor €1,- (alleen in Ouddorp). Hierbij zullen wij natuurlijk de maatregelen in acht nemen. Zie poster op de achterzijde van de Kleine Kracht voor het assortiment. Ga voor uw bestelling naar tinyurl.com/voorjaarsactieouddorp of scan de QR-code. U kunt uw bestelling ook aan Marianne doorgeven (06 13264983) of per mail: activiteitencommissie@hervormdouddorp.nl.

Opbrengst narcissenactie (“Zeg het met een bloemetje!”)
Afgelopen maand hielden we de narcissenactie waarbij u narcissen kon weggeven aan anderen of voor uzelf kon bestellen. De opbrengst van deze actie was € 167,25. Naast de bestellingen, mochten we ook nog 45 mensen blij maken met een gedoneerd bloemetje. Allen bedankt voor de bijdrage! Locatie drive-in/through Wie weet een goede locatie waar we wellicht een drive-in/through kunnen houden? Ook andere ideeën voor acties zijn van harte welkom! Geef het gerust door aan iemand van de activiteitencommissie.

DE-punten en levensmiddelen voor lootjesactie
Ook dit jaar willen we weer een lootjesactie organiseren, daarvoor zoeken we onder andere levensmiddelen met een ruime houdbaarheidsdatum. Wilt u hieraan bijdragen dan kunt u dit inleveren bij Anne Grinwis, Preekhillaan 12. Ook kunnen we Douwe Egberts punten gebruiken. Met deze punten hopen we iets groots te kopen wat we kunnen verloten. Helpt u mee? Inleveren kan in het blik in de keuken van ‘De Morgenster’ of door de brievenbus bij Anne Grinwis.

Speurtocht
Voor de aankomende vakantie gaan we weer een leuke speurtocht van een paar kilometer in elkaar zetten. De tocht is prima te doen per voet of met de fiets en is leuk voor jong en oud! Er zijn leuke prijzen te winnen! De tocht kost € 2,50 per persoon en is tot 14 mei te bestellen via activiteitencommissie@hervormdouddorp.nl of via een berichtje naar 06-23464879. Bestellen kan ook via het formulier van de voorjaarsplantenactie zolang deze geopend is. De tocht kan op papier afgehaald of bezorgd worden tijdens de voorjaarsplanten- actie van 24 april. Daarna is hij verkrijgbaar per mail (of op papier in overleg). Inleveren kan t/m vrijdag 14 mei.