Activiteitencommissie Activiteitencommissie

De activiteiten commissie van de Hervormde gemeente Ouddorp wil zich graag op aan u voorstellen en vertellen wat zij doet.
Jaarlijks vergaderen we ongeveer 4 keer met elkaar. In deze vergaderingen worden plannen gemaakt voor de activiteiten die gepland/georganiseerd gaan worden, we overleggen wie wat doet en alles wordt bij elke vergadering op papier gezet en uitgewerkt door de notulist. De notulen worden vervolgens gestuurd naar alle commissie leden, kerkenraad, koster, en kerkrentmeesters zodat iedereen op de hoogte is van onze activiteiten.
 
Wij organiseren verschillende activiteiten zoals zangavonden, snuffelmarkten, fietstocht, kerstpost, lezingen, bloemschikken, minimarkten ect.
Een ieder in de commissie heeft zo zijn eigen taken wie wat organiseert en uiteraard wordt de publicatie doorgegeven in kranten, ons maandelijkse kleine kracht, blauwe stapper en websites.
 
Ons grootste doel is het verzamelen van geld voor de kerk, het kerkgebouw en de predikant om zo het Woord van God in stand te kunnen houden.
Daarbij ondervinden/beleven we saamhorigheid in alle activiteiten die we met elkaar als gemeente en bezoekers en tevens als Christenen onder elkaar beleven. Dit is prachtig en fijn om te zien.
 
Elke keer weer zijn we vol ideeën en enthousiast voor alle activiteiten die komen gaan. Dit alles doen we met volle inzet en met de kracht van onze Schepper.
De activiteitencommissie hoopt ook in dit jaar weer diverse activiteiten te organiseren.
Voor al onze activiteiten kijkt u in onze agenda.
Ons rekeningnummer is NL18 RABO 0146 3826 25. 
Ons emailadres is activiteitencommissie@hervormdouddorp.nl 
 
 


 

 
 

 
 
 
Team Team

v.l.n.r. Anne Grinwis, Rianne Klepper, Danielle Quist, Alette en Jan Steenbergen.
 
Nieuws Nieuws
Fietspuzzeltocht
Zoals in de vorige Kleine Kracht vermeldt hopen we de fietspuzzeltocht (die gepland staat op maandagavond 3 augustus) door te laten gaan, zij het met een aantal aanpassingen. Zo is de starttijd een kwartier langer dan normaal, van 18:15-19:00 uur. Ook willen we u vragen bij het betalen van uw deelname aan de tocht voldoende afstand te houden. In plaats van een vast rustpunt, krijgt iedere betalende deelnemer een goodiebag met consumpties mee. De fietspuzzeltocht is ±20km door Ouddorp en omstreken en het startpunt is op het kerkplein aan de Weststraat 2. Aan het einde van de tocht kunt u uitrusten onder het genot van drinken met iets erbij, er zijn diverse dingen te koop. Uiteraard houden we ons ook hierbij aan de RIVM-richtlijnen. We zijn nog op zoek naar sponsors voor deze actie, kent u of bent u een bedrijf of iemand die ons misschien wil helpen neem dan contact op met Danielle Quist. (06-23464879)

Lootjesactie
In de vorige Kleine Kracht waren we helaas vergeten de opbrengst op te nemen van de lootjesactie, die we in mei hebben gehouden.
Deze heeft het mooie bedrag van € 718,- opgebracht.

Vaderdagactie
De Vaderdagactie afgelopen maand was een succes. Zo zijn er in totaal 45 potten advocaat verkocht, en diverse verpakte pakketten en losse producten. Doordat Van Wijk installaties BV de inkoopkosten heeft gesponsord kwam de totaalopbrengst op het bedrag van € 1.222,30.

Acties komende tijd
We mogen blij zijn met de opbrengst tot nu toe, die inmiddels meer dan € 5.000,- is. Het was een intensieve tijd, daarom willen we het komende weken even wat rustiger aan doen, maar er hopen zeker nog meer acties te volgen. Ideeën zijn nog steeds welkom!