Activiteitencommissie Activiteitencommissie

De activiteiten commissie van de Hervormde gemeente Ouddorp wil zich graag op aan u voorstellen en vertellen wat zij doet.
Jaarlijks vergaderen we ongeveer 4 keer met elkaar. In deze vergaderingen worden plannen gemaakt voor de activiteiten die gepland/georganiseerd gaan worden, we overleggen wie wat doet en alles wordt bij elke vergadering op papier gezet en uitgewerkt door de notulist. De notulen worden vervolgens gestuurd naar alle commissie leden, kerkenraad, koster, en kerkrentmeesters zodat iedereen op de hoogte is van onze activiteiten.
 
Wij organiseren verschillende activiteiten zoals zangavonden, snuffelmarkten, fietstocht, kerstpost, lezingen, bloemschikken, minimarkten ect.
Een ieder in de commissie heeft zo zijn eigen taken wie wat organiseert en uiteraard wordt de publicatie doorgegeven in kranten, ons maandelijkse kleine kracht, blauwe stapper en websites.
 
Ons grootste doel is het verzamelen van geld voor de kerk, het kerkgebouw en de predikant om zo het Woord van God in stand te kunnen houden.
Daarbij ondervinden/beleven we saamhorigheid in alle activiteiten die we met elkaar als gemeente en bezoekers en tevens als Christenen onder elkaar beleven. Dit is prachtig en fijn om te zien.
 
Elke keer weer zijn we vol ideeën en enthousiast voor alle activiteiten die komen gaan. Dit alles doen we met volle inzet en met de kracht van onze Schepper.
De activiteitencommissie hoopt ook in dit jaar weer diverse activiteiten te organiseren.
Voor al onze activiteiten kijkt u in onze agenda.
Ons rekeningnummer is NL18 RABO 0146 3826 25. 
Ons emailadres is activiteitencommissie@hervormdouddorp.nl
Wij zijn ook te volgen via facebook en instagram!
Facebook: https://www.facebook.com/activiteitencommissieouddorp
Instagram: activiteitencommissie_ouddorp


 
 
 

 

 
 

 
 
 
Nieuws Nieuws
Terugblik en opbrengst Jaarmarkt
We kijken heel dankbaar terug op een prachtige Jaarmarkt. Wat hadden we een mooie dag met veel hulp en veel bezoekers, fijne gesprekken en veel gezelligheid! We willen nogmaals iedereen hartelijk danken die, in welke vorm dan ook, een steentje heeft bijgedragen aan de markt.
De netto opbrengt van de markt is: € 7500,-.

Kleedjesmarkt
Op zaterdag 17 juni vindt onze jaarlijkse kleedjesmarkt plaats. De markt is van 9.30 uur tot 15.00 uur. Wilt u een plaatsje van 4 meter huren op de markt om uw eigen spulletjes te verkopen, dan kunt u zich aanmelden via activiteitencommissie@hervormdouddorp.nl of via Daniëlle, 06-23464879. Iedereen is natuurlijk welkom om de markt te bezoeken of iets lekkers te eten of te drinken op ons terras.

Sjouw-bak-verkoop hulp gevraagd voor de kleedjesmarkt
We zoeken wat hulp voor de kleedjesmarkt. We willen graag een terras opzetten waar koffie gedronken kan worden. Opzetten willen we doen rond 9.00 uur en afbreken om 15.00 uur. Wie wil ons even helpen sjouwen? Voor de cateringkraam zoeken we hulp bij de verkoop van koffie/thee en lekkernijen, wie vindt het leuk om ons een dag(deel) te helpen bij deze kraam? Ook zoeken we bakkers van lekkere dingen die we kunnen verkopen bij de catering. Aanmelden van uw hulp kan bij Daniëlle, 06-23464879.

Hulp in de commissie
Ben jij of bent u na onze Jaarmarkt enthousiast geworden over de activiteiten die we organiseren en wil je mee denken en helpen met het organiseren onze volgende geplande (denk bijvoorbeeld aan de fietstocht eind juli) en nog ongeplande activiteiten, laat het ons dan weten! Meer informatie is te verkrijgen bij Anne, Marlies, Gerco of Daniëlle.

Vleesactie
In samenwerking met Puur Vers organiseren we een Vleesactie. Er kan kipfilet, rollade, hamburgers, speklappen en gehakt besteld worden. Op de poster in deze Kleine Kracht is te zien wat de kosten zijn. Bestellen kan t/m dinsdag 13 juni via activiteitencommissie@hervormdouddorp.nl, met een belletje naar 0187-683280 of een appje naar 06-15282494. Ophalen van de bestelling kan op 17 juni tussen 10.00 uur en 14.00 uur.ts lekkers bij de koffie. Kortom voor elk wat wils, iedereen is van harte welkom en wij kijken uit naar uit komst!