Activiteitencommissie Activiteitencommissie

De activiteiten commissie van de Hervormde gemeente Ouddorp wil zich graag op aan u voorstellen en vertellen wat zij doet.
Jaarlijks vergaderen we ongeveer 4 keer met elkaar. In deze vergaderingen worden plannen gemaakt voor de activiteiten die gepland/georganiseerd gaan worden, we overleggen wie wat doet en alles wordt bij elke vergadering op papier gezet en uitgewerkt door de notulist. De notulen worden vervolgens gestuurd naar alle commissie leden, kerkenraad, koster, en kerkrentmeesters zodat iedereen op de hoogte is van onze activiteiten.
 
Wij organiseren verschillende activiteiten zoals zangavonden, snuffelmarkten, fietstocht, kerstpost, lezingen, bloemschikken, minimarkten ect.
Een ieder in de commissie heeft zo zijn eigen taken wie wat organiseert en uiteraard wordt de publicatie doorgegeven in kranten, ons maandelijkse kleine kracht, blauwe stapper en websites.
 
Ons grootste doel is het verzamelen van geld voor de kerk, het kerkgebouw en de predikant om zo het Woord van God in stand te kunnen houden.
Daarbij ondervinden/beleven we saamhorigheid in alle activiteiten die we met elkaar als gemeente en bezoekers en tevens als Christenen onder elkaar beleven. Dit is prachtig en fijn om te zien.
 
Elke keer weer zijn we vol ideeën en enthousiast voor alle activiteiten die komen gaan. Dit alles doen we met volle inzet en met de kracht van onze Schepper.
De activiteitencommissie hoopt ook in dit jaar weer diverse activiteiten te organiseren.
Voor al onze activiteiten kijkt u in onze agenda.
Ons rekeningnummer is NL18 RABO 0146 3826 25. 
Ons emailadres is activiteitencommissie@hervormdouddorp.nl
Wij zijn ook te volgen via facebook en instagram!
Facebook: https://www.facebook.com/activiteitencommissieouddorp
Instagram: activiteitencommissie_ouddorp


 
 
 

 

 
 

 
 
 
Team Team

v.l.n.r. Anne Grinwis, Rianne Klepper, Danielle Quist, Alette en Jan Steenbergen.
 
Nieuws Nieuws
Opbrengst Vaderdagactie
Afgelopen maand was de Vaderdagactie, daarbij kon vlees, zelfgemaakte advocaat, wijn/bier en bosjes pioenen besteld worden. Op de dag van afhalen hebben we ook nog zelfgebakken tong verkocht. Van Wijk installaties BV heeft een deel van de inkoopkosten gesponsord. Mede daardoor kwam de opbrengst van deze actie op €711,42. We zijn dankbaar voor dit mooie bedrag. Alle vrijwilligers heel hartelijk bedankt voor hun bijdrage hierin!

1e zaterdag opening van de kerk (met terras)
Zaterdag 17 juli is weer de eerste keer dat de kerk op een zaterdag geopend is. We willen hier extra aandacht aan geven met een terras en verkoop van koffie/thee/fris en gebak. Hiervoor vragen we vrijwilligers die cake, koek en/of taart willen bakken. Doet u mee, laat dan even weten wat u wilt bakken en hoeveel in een berichtje naar één van de leden van de activiteitencommissie.
Ook hulp met verkoop is welkom!

Fietspuzzeltocht
Zoals in de vorige Kleine Kracht vermeld is, staat op maandagavond 2 augustus de jaarlijkse fietspuzzeltocht weer gepland! Net als vorig jaar is de starttijd wat eerder dan voor coronatijd, van 18:15-19:00 uur, zodat er wat meer tijd is voor het afhalen en betalen. We willen u dan ook vragen bij het betalen van uw deelname aan de tocht voldoende afstand te houden.
Iedere betalende deelnemer krijgt een goodiebag met consumpties mee.
Er is dus geen vast rustpunt halverwege!
De fietspuzzeltocht is ±20km door Ouddorp en omstreken en het startpunt is op het kerkplein aan de Weststraat 2.
Aan het einde van de tocht kunt u uitrusten onder het genot van drinken met iets erbij, er zijn diverse dingen te koop.
Uiteraard houden we ons ook hierbij aan de RIVM-richtlijnen. We zijn nog op zoek naar sponsors voor deze actie, kent u of bent u een bedrijf of iemand die ons misschien wil helpen neem dan contact op met Danielle Quist. (06-23464879)

Tuintjesmarkt
De dorpsraad organiseert op zaterdag 14 augustus weer een tuintjesmarkt, waarbij mensen in Ouddorp en omgeving hun spullen in eigen tuin kunnen verkopen.
Als u zich aanmeldt bij rommelroute@dorpsraadouddorp.nl komt u op een lijst met adressen te staan die meedoen. Omdat we ook dit jaar geen jaarmarkt en kleedjesmarkt houden, willen we deze route aanbevelen.
Mocht u na uw verkoop een donatie willen doen, dan is dat altijd welkom!