Activiteitencommissie Activiteitencommissie

De activiteiten commissie van de Hervormde gemeente Ouddorp wil zich graag op aan u voorstellen en vertellen wat zij doet.
Jaarlijks vergaderen we ongeveer 4 keer met elkaar. In deze vergaderingen worden plannen gemaakt voor de activiteiten die gepland/georganiseerd gaan worden, we overleggen wie wat doet en alles wordt bij elke vergadering op papier gezet en uitgewerkt door de notulist. De notulen worden vervolgens gestuurd naar alle commissie leden, kerkenraad, koster, en kerkrentmeesters zodat iedereen op de hoogte is van onze activiteiten.
 
Wij organiseren verschillende activiteiten zoals zangavonden, snuffelmarkten, fietstocht, kerstpost, lezingen, bloemschikken, minimarkten ect.
Een ieder in de commissie heeft zo zijn eigen taken wie wat organiseert en uiteraard wordt de publicatie doorgegeven in kranten, ons maandelijkse kleine kracht, blauwe stapper en websites.
 
Ons grootste doel is het verzamelen van geld voor de kerk, het kerkgebouw en de predikant om zo het Woord van God in stand te kunnen houden.
Daarbij ondervinden/beleven we saamhorigheid in alle activiteiten die we met elkaar als gemeente en bezoekers en tevens als Christenen onder elkaar beleven. Dit is prachtig en fijn om te zien.
 
Elke keer weer zijn we vol ideeën en enthousiast voor alle activiteiten die komen gaan. Dit alles doen we met volle inzet en met de kracht van onze Schepper.
De activiteitencommissie hoopt ook in 2018 weer diverse activiteiten te organiseren.
Voor al onze activiteiten kijkt u in onze agenda.
Ons rekeningnummer is NL18 RABO 0146 3826 25. 
Ons emailadres is

Groeten van alle activiteiten commissie leden.
Jan en Alette Steenbergen, Andrea Grinwis, Danielle Quist en Anne Grinwis
 
 
 


 

 
 

 
 

 
Nieuws Nieuws

Herhaalde oproep: Gezocht!
Voor de jaarmarkt zijn we op zoek naar een schuur/opbergplaats voor de 2de hands spullen en 2de handse kleding. Wie heeft of weet een geschikte plaats? Het zou jammer zijn als we dit jaar geen plek hebben voor deze spullen, dus ze ook niet kunnen verkopen op de jaarmarkt! U kunt mailen naar of bellen naar Anne Grinwis 0187-683280

De inzameling voor onze jaarmarkt is begonnen!
-Kleding (mits nog goed verkoopbaar) mag naar Preekhillaan 12 te Ouddorp
-Glas en Servieswerk mag op elke donderdagochtend van 8.00uur tot 11.00uur gebracht worden bij de Morgenster (zaaltje achter de Dorpskerk van Ouddorp)
-Levensmiddelen (let op de ruime houdbaarheidsdatum) voor de loterijkraam mogen naar Alexanderstraat 52 te Ouddorp
Let op: voor grote spullen hebben we nog geen opslag. Weet u een opslagruimte? Laat het ons weten!
 
Vrijwilligers

Ook dit jaar kunnen wij niet zonder vrijwilligers voor de markt. Wij kunnen heel veel leuke dingen verzinnen, maar de uitvoering en opbrengst van de markt is mede afhankelijk van hulp van de gemeente. We doen dan ook heel graag een beroep op u.
Wij zoeken:
-Vrijwilligers die achter een kraam willen verkopen
-Vrijwilligers voor de kinderactiviteiten
-Vrijwilligers voor het verkopen van de 2e handsspullen
-Vrijwilligers die willen helpen met het aanvoeren en netjes neerzetten van de 2e handsspullen aan het begin van de dag
-Vrijwilligers die willen helpen met het afvoeren van de overige 2e handsspullen aan het einde van de dag
U kunt zich aanmelden bij 1 van de commissieleden of via email

Zaterdag 23 juni
Verkoop uw eigen (2e hands)spulletjes op onze kleedjesmarkt, deze wordt van 9.30 tot 15.30 uur gehouden rondom de Dorpskerk van Ouddorp. Een plekje huren kost 10 euro per plek (de plek is ongeveer 4 meter breed). Inschrijven kan via of per telefoon naar: 0187-681014.
Bij voldoende deelname gaat de markt door, u wordt tijdig ingelicht. Let op: er zijn geen kramen, u dient zelf een kleed of eventueel klein tafeltje mee te nemen om de plek in te richten

 

 
Adverteren? Adverteren?

Adverteren in de programmaboekjes van de zangavonden
Elk jaar bieden wij bedrijven de mogelijkheid om in onze liturgie voor de zangavonden te adverteren.
Graag geven wij u wat informatie over de kosten om met uw bedrijfsadvertentie de kerk te steunen.
Het programmaboekje voor de zangavonden is op A5 formaat.
 
De mogelijkheden voor een advertentie zijn:
A8 formaat liggend, lengte 74 mm breedte 53 mm voor de prijs van € 25,00
A7 formaat staand, lengte 105 mm breedte 74 mm voor € 50,00
A6 formaat liggend, lengte 148 mm breedte 105 mm voor € 75,00
A5 formaat staand, lengte 210 mm breedte 148 mm voor € 200,00
Advertenties in kleur zijn in overleg mogelijk, maar dit geeft wel een meerprijs en hiervoor is slechts beperkt ruimte in het boekje.
 
In 2018 staan ook al weer enkele zangavonden gepland. Het bereik van uw advertentie is dus groot. Mocht u willen adverteren, mail dan een complete advertentie in Word of pdf naar:
en daarbij de maat waar u gebruik van wilt maken.
Ook voor vragen kunt u op dit mailadres terecht