Activiteitencommissie Activiteitencommissie

De activiteiten commissie van de Hervormde gemeente Ouddorp wil zich graag op aan u voorstellen en vertellen wat zij doet.
Jaarlijks vergaderen we ongeveer 4 keer met elkaar. In deze vergaderingen worden plannen gemaakt voor de activiteiten die gepland/georganiseerd gaan worden, we overleggen wie wat doet en alles wordt bij elke vergadering op papier gezet en uitgewerkt door de notulist. De notulen worden vervolgens gestuurd naar alle commissie leden, kerkenraad, koster, en kerkrentmeesters zodat iedereen op de hoogte is van onze activiteiten.
 
Wij organiseren verschillende activiteiten zoals zangavonden, snuffelmarkten, fietstocht, kerstpost, lezingen, bloemschikken, minimarkten ect.
Een ieder in de commissie heeft zo zijn eigen taken wie wat organiseert en uiteraard wordt de publicatie doorgegeven in kranten, ons maandelijkse kleine kracht, blauwe stapper en websites.
 
Ons grootste doel is het verzamelen van geld voor de kerk, het kerkgebouw en de predikant om zo het Woord van God in stand te kunnen houden.
Daarbij ondervinden/beleven we saamhorigheid in alle activiteiten die we met elkaar als gemeente en bezoekers en tevens als Christenen onder elkaar beleven. Dit is prachtig en fijn om te zien.
 
Elke keer weer zijn we vol ideeën en enthousiast voor alle activiteiten die komen gaan. Dit alles doen we met volle inzet en met de kracht van onze Schepper.
De activiteitencommissie hoopt ook in 2019 weer diverse activiteiten te organiseren.
Voor al onze activiteiten kijkt u in onze agenda.
Ons rekeningnummer is NL18 RABO 0146 3826 25. 
Ons emailadres is 
 
 


 

 
 

 
 

 
Team Team


v.l.n.r. Anne Grinwis, Alette en Jan Steenbergen, Andrea Grinwis, Danielle Quist

 
Nieuws Nieuws

Jaarmarkt
Zoals u wellicht in de vorige Kleine Kracht gelezen hebt, zijn de voorbereidingen voor de jaarmarkt in volle gang. Blij en dankbaar zijn we, dat we al een heel aantal kraamhouders hebben kunnen vinden die op onze jaarlijkse markt willen komen staan. Helaas zijn er vanuit de gemeente nog geen ideeën voor het vullen van kramen etc. gekomen, mocht u deze hebben dan kunt u ons altijd mailen. Al uw ideeën zijn welkom.  Of mocht u zelf een kraam willen vullen, dan horen we het graag.

Hulp
Ook zijn we nog steeds op zoek naar hulp van u als gemeentelid voor deze dag.
Mocht u/jij zin hebben om  deze dag of een dagdeel te komen helpen dan horen we het graag, alle hulp in welkom.
U kunt zich opgeven bij Anne Grinwis.
Via de mail: of telefonisch 0187-683280.

Het inleveren van de 2de hands spullen, kleding etc. gaat weer van start, hieronder ziet u waar u uw spullen kunt brengen.

2de handskleding/spullen
Alle 2de handskleding is welkom, mits deze in goede staat en gewassen is.
2de Handsspullen, glas en servieswerk wat nog in goede staat en bruikbaar is kunnen wij gebruiken voor de verkooptafel op de jaarmarkt. Als het mogelijk is graag aanleveren in stevige dozen.
Dit alles kan worden ingeleverd bij Anne Grinwis Preekhillaan 12 Ouddorp.

Grote meubelstukken en computers kunnen we helaas niet aannemen.

Levensmiddelen
Misschien wilt u alvast met ons mee verzamelen voor de levensmiddelenkraam. Om deze kraam te vullen zijn we op zoek naar allerlei levensmiddelen met een ruime houdbaarheidsdatum. Heeft u al wat staan, dan kunt u het brengen bij Daniëlle Quist, Emmaweg 3 of  Preekhillaan 12. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd mailen naar:
 
DE punten
We zijn nog steeds op zoek naar Douwe Egberts punten. Met deze punten hopen we voor leuke dingen te sparen en deze voor de jaarmarkt te gebruiken. Helpt u mee? Inleveren kan in het blik in de keuken van de Morgenster of door de brievenbus bij een van bovengenoemde adressen