Welkom Welkom
Wij heten u hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente van Ouddorp.
 
Op deze site geven wij u in het kort een beeld van de gemeente, houden wij u op de hoogte van de actualiteiten en activiteiten en wijzen wij u de weg naar de contactpersonen.
 
Iedere zondag komt de gemeente samen om God te loven en te prijzen en naar Zijn Woord te luisteren. Er zijn twee kerkdiensten, om 9:30 uur en 18:00 uur. 
Tijdens de morgendienst is er kinderoppas. Wij nodigen u van harte uit voor het bijwonen van een van onze diensten. 
 
Kerk in beeld Kerk in beeld
 
Aankomende diensten Aankomende diensten
Zondag 1 augustus
9:30 uur Ds. C. van der Worp
18:00 uur Ds. C. van der Worp

Klik hier voor de liturgie 


Klik op de collectezak of scan de QR-code voor uw digitale collecte:
        

Kijk voor meer diensten bij kerkdiensten

 
 
Zaterdag openstelling kerk Zaterdag openstelling kerk
Zaterdag openstelling Dorpskerk
17 juli 2021 tot en met 11 september 2021
Van 10:00 uur tot 15:00 uur

                    met

Tentoonstelling van schilderkunstwerken:
”Op reis door de Bijbel aan de hand van zeven woorden”

Matineeorgelconcerten
Van 11:00 uur – 12:00 uur

Datum:                                      Organist:

zaterdag 17 juli 2021                Ds. L.W. den Boer, Goedereede
zaterdag 24 juli 2021                Ds. G.J. Baan, Mijnsheerenland
zaterdag 31 juli 2021                Ds. J. de Visser, Sommelsdijk
zaterdag   7 augustus 2021      Ds. C.M. van der Klis, Bunschoten-Spakenburg
zaterdag 14 augustus 2021      Ds. C.J. Droger, Schiedam
zaterdag 21 augustus 2021      Ds. T.A. Bakker, Nieuwe Tonge
zaterdag 28 augustus 2021      Ds. T.E. van Spanje, Epe


Dorpskerk Hervormde Gemeente Ouddorp
Weststraat 2 te 3253 AR Ouddorp

Een bijdrage in de onderhoudskosten van de Dorpskerk is welkom.
Richtlijnen RIVM worden gevolgd
 
Digitaal collecteren Digitaal collecteren
Wij bieden u de mogelijkheid om uw collecte digitaal bij te dragen. Door te klikken op de collectezak of de QR-code te scannen wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen. Dit kan als u dat wenst, anoniem. Wij danken u voor uw gift!

    
 
Gebruiksplan kerkgebouw Gebruiksplan kerkgebouw
Klik hier voor het gebruiksplan van ons kerkgebouw.
 
Op reis door de bijbel aan de hand van zeven woorden Op reis door de bijbel aan de hand van zeven woorden
Vanaf 17 juli a.s. tot en met 11 september 2021 zal de Dorpskerk op zaterdag voor bezoek opengesteld worden vanaf 10:00 uur tot 15:00 uur. Er zal een tentoonstelling zijn van schilderkunstwerken van ds Sjaak Maliepaard met als thema “Op reis door de Bijbel aan de hand van zeven woorden”. Uitgaande van de Stichting “uit Uw hand”.

Ds Sjaak Maliepaard  (1954), geboren in Haarlem, getrouwd sinds 1974 met Heleen,
is na een loopbaan als politieagent eerst in Haarlem en later in Barneveld, sinds nov. 1987, predikant. Sinds 24 december j.l. mocht hij met emeritaat gaan. Hij is altijd creatief geweest, maar sinds het jaar 2000 is zijn gave van het schilderen ontdekt. Hij bestudeert het Woord, mag erover preken en zo af en toe, zoals hij zelf zegt, maakt hij er een “werkje” van. Na een evangelisatie actie met een aantal schilderijen, bleek het een prachtig middel te zijn om het evangelie te kunnen delen. En dat is nog steeds de drive van hem en zijn vrouw. Hij wil graag d.m.v. de schilderijen Jezus prediken. Tegelijk steunen ze met de verkoop van producten, n.a.v. de schilderijen, twee goede doelen in Israël. Ze geven door het hele land presentaties, d.m.v. een PowerPointpresentaties en leggen aan de hand van de schilderijen het evangelie uit. Dit alles in ondergebracht in de stichting: Uit Uw hand.

ww.uituwhand.nlwww.drievoudigsnoer.nl

Wat opvalt is dat op veel schilderijen het Woord weer terugkomt.  Want het is immers van Woord naar beeld, maar ook van beeld naar Woord.  Ook ziet u veel Hebreeuwse woorden geschilderd en Joodse symbolen om te benadrukken dat wij, als gelovigen,  ingelijfd zijn bij Israël.

De tentoonstelling heeft de naam meegekregen: Op reis door de Bijbel aan de hand van zeven woorden. Zeven olieverfschilderijen verbeelden deze zeven kernwoorden van het Bijbels mensbeeld, als kern van de tentoonstelling, ondersteund door andere schilderijen van diverse grootte. Voor de kinderen is er een boekje met uitleg, zodat u gerust uw kinderen kunt meenemen om het te bekijken en er wellicht ook iets van te leren. Er is ook een leuke letterpuzzel om details van de schilderijen op te zoeken. We hopen dat er veel gasten de tentoonstelling zullen bezoeken, zodat het een heenwijs mag zijn naar de Heere Jezus als onze Borg en Zaligmaker. Mijn vrouw en ik hopen een of meerdere zaterdagen aanwezig te zijn. Moge naast de orgelconcerten ook dit tot zegen zijn.


 
 
Fietspuzzeltocht 2 augustus 2021 Fietspuzzeltocht 2 augustus 2021