Welkom Welkom
Wij heten u hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente van Ouddorp.
 
Op deze site geven wij u in het kort een beeld van de gemeente, houden wij u op de hoogte van de actualiteiten en activiteiten en wijzen wij u de weg naar de contactpersonen.
 
Iedere zondag komt de gemeente samen om God te loven en te prijzen en naar Zijn Woord te luisteren. Er zijn twee kerkdiensten, om 9:30 uur en 18:00 uur. 
Tijdens de morgendienst is er kinderoppas. Wij nodigen u van harte uit voor het bijwonen van een van onze diensten. 
 
Aankomende diensten Aankomende diensten
Woensdag 5 oktober
19:30 uur Ds. M.C. Schreur

Zondag 9 oktober
9:30 uur Ds. M.C. Schreur
18:00 uur Ds. P.C.H. Kleinbloesem

Klik hier voor de liturgie 

Klik op de collectezak of scan de QR-code voor uw digitale collecte:
             


Kijk voor meer diensten bij kerkdiensten
 
 
Start Bijbelleesgroep Start Bijbelleesgroep
De BLG is een soort Bijbelkring die als opzet heeft om in vier jaar de Bijbel helemaal te lezen. Op het bijgevoegde schema vindt u wat er voor de desbetreffende avond gelezen dient te worden. Het betreft dus een traject van Deo volente vier seizoenen, met 15 avonden per seizoen. In een reeks van 60 avonden bespreken we dus de al de Bijbelgedeelten die gelezen zijn.

Start avond: D.V. woensdag 19 oktober 2022, aanvang 19:45 uur.

Klik hier voor meer informatie en het leesrooster.
 
Kerk in beeld Kerk in beeld
 
Digitaal collecteren Digitaal collecteren
Wij bieden u de mogelijkheid om uw collecte digitaal bij te dragen. Door te klikken op de collectezak of de QR-code te scannen wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen. Dit kan als u dat wenst, anoniem. Wij danken u voor uw gift!

    
 
Nieuwsbrief Nieuwsbrief
De nieuwsbrief van oktober is weer beschikbaar.
Klik hier voor de online versie.


 
 
Gebruiksplan kerkgebouw Gebruiksplan kerkgebouw
Klik hier voor het gebruiksplan van ons kerkgebouw.
 
Reformatie avond Reformatie avond
Reformatieherdenking in de Herv. kerk van Goedereede  

Wat heeft de reformatie ons te zeggen Anno Domini 2022? Door alle eeuwen heen hebben mensen gezocht naar houvast. Naar een veilige haven, waar toevlucht genomen en rust gevonden wordt. Waar vindt u die?
Ook Luther (1483-1546) zocht daarnaar, maar door de werken en de vele opgelegde plichten werd het doel niet bereikt en gaf het ook geen rust en vrede in het hart. Tijdens die zoektocht naar het doel van het leven en het “behoud” van de mens, herontdekte hij, nu ruim vijf eeuwen geleden, en met en na hem ook verschillende reformatoren de eenvoud van de genade dat alleen Jezus Christus de weg de waarheid en het leven is.
Het gaat hier niet om de mens, maar wat heeft God voor de mens gedaan en in deze afhankelijkheid kunnen we onze Schepper en Verlosser eren, loven en prijzen.
Die bijzondere ontdekking willen we D.V. zaterdagavond 29 oktober a.s. met de gezamenlijke protestantse kerken op de kop van het eiland herdenken in een Reformatiebijeenkomst, die gehouden zal worden in de Herv. kerk van Goedereede. Aanvang 19:30 uur. We mogen deze avond vanuit Bijbelsperspectief het antwoord vinden op wat de reformatie ons ook nu nog te zeggen heeft. Deelnemende predikanten van Ouddorp, Goedereede en Stellendam zullen aan deze avond meewerken, er is een overdenking (meditatie) en een declamatie. Ook het bekende Lutherlied zal niet ontbreken. Bij de uitgang is er een collecte voor de Stichting “In de rechte straat”.
U bent van harte welkom.